Országos tervpályázat_A SOTE bővítése
A tervezési terület (foghíj) egy sűrű beépítés egyik hiányzó darabja. A SOTE új tömbje az intézmény új színfoltja. Megjelenésével, külső és belső tereinek alakításával meghatározza a bővített egyetem arculatát is. Az épületbővítés lepényszerű eleme protézisként ékelődik a meglévő tömegek közé, melynek lefelé táguló tere az intézmény új aulája is egyben. Nem csak közösségi tér, hanem a közlekedés keringésének is központja. A felmagasodó U alakú beépítés valójában három egységből épül fel. Az utcai szárny a Szentkirályi utcai tömbhöz kapcsolódik, a hátsó pedig a Vas utcaihoz. A két új tömb eltérő szintmagasságait összekötő rámpa-, és közlekedőrendszer képezi a harmadik elemet. Az új beépítés építészeti mozzanatai a meglévő épületek következményei, mint a változó utcai homlokzati nyílásmagasságok, a lepény átlyuggatott födémének billegése, vagy a függönyfal vízszintes osztásainak játéka. Ezek az építészeti eszközök teszik a házat az intézmény szerves, a meglévő tömbökhöz szorosan kapcsolódó részévé. A zsűri tervünket megvétellel jutalmazta.
The project site is a lot in Budapest, a missing piece of the dense downtown installation. The new block of SOTE is a significant, new element of the diversified institution. Its looks and space-design contributes to the refreshment of the university’s identity. The pie-like part of the expansion wedges in between the existing buildings as a prosthesis, and has a downward widening space as the lobby hall of the institution. It is not only a public area but the new centre of circulation as well. The rising U-shaped block actually consists of thee units. The street wing connects to the block at Szentkirályi street and the back wing to the one at Vas street. The ramp and communication system connecting the two new blocks at different height is the third element. All the architectural gestures - as the alternating opening heights of the street façade or the playful horizontal division of the curtain wall - follow the rules created by the existing buildings. This is how the building becomes an organic part of the institution and the existing block. The jury rewarded our project with a purchase.
építészet/architecture: Batizi-Pócsi Gergő, Batizi-Pócsi Péter /batlab architects/_helyszín/location: Budapest_projekt év/design: 2016_volumen/area: 6000 nm